Тегфілософія

Що таке антропологія?

Термін «Антропологія» має грецьке походження і буквально означає «наука про людину» (антропос – людина; логос – наука). Перше його використання приписують Аристотелю, який використовував...

Недавні записи